Powstaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma powstać do 2025 r. i liczyć 1800 funkcjonariuszy.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które będzie jednostką Policji. Nowa formacja zajmie się realizacją zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Zgodnie z projektem ustawy, nową jednostką będzie kierować komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jako organ podległy komendantowi głównemu policji. Komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów policji i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Prezentując nowe plany dotyczące walki z zagrożeniami w sieci, rząd ogłosił także powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł, a jego celem jest finansowanie nowych inwestycji dotyczących zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych.


Dowód osobisty w nowym iOS 15

Smartfony z najlepszym aparatem

comments powered by Disqus